Aktualnosti

Projekt "Eko paket"

Kao priznata Međunarodna Eko škola uključili smo se u edukativni projekt “Eko-paket” i preuzeli zadaće izrade originalnih djela od tetrapak ambalaže...

Kampanja "Za manje otpada"

Planirane zadaće i aktivnosti kampanje „ Za manje otpada“ uspješno su oživotvorene u praksi našeg vrtića istovremeno oplemenivši redovni program odgojno obrazovnog rada...

Litter less campaign "Za manje otpada"

Kao međunarodna eko škola uključili smo se u kampanju „ Za manje otpada“ koju je u mnogim dijelovima svijeta pokrenuo Wrigley Company Foundation.